TIETOSUOJASELOSTE

HENKILÖTIETOLAIN (523/1999) 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE:

REKISTERIN NIMI

Hair & Beauty House 2:n parturi-kampaamon palvelutarjoajan sekä
verkkokaupan asiakasrekisteri.

REKISTERIN PITÄJÄ

Hair & Beauty House 2
(Y tunnus: 1729046-2)
Kamreerintie 3
02770 Espoo
(09) 464 155 / 040 736 5553
hairhouse (at) hairhouse.fi

REKISTERÖITYMINEN

Parturi-kampaamon sähköisesti (sähköposti tai Timma) tai puhelimitse verkkosivuilla esiintyvän numeron kautta tehtyjen ajanvarausten tekemisen edellytyksenä on kerätä asiakkaalta nimitiedot sekä mahdollisesti puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Paperinen liiketilassa sijaitseva asiakaskortisto, johon kirjataan käytetty väriaine, muut mahdolliset käytetyt aineet, käytetyn tuotteen erittely, vahvuus ja vaikutusaika tai mahdolliset allergiatiedot on vapaaehtoinen tietokantaamme rekisteröityminen asiakkaalle ja asiakkaalta kysytään aina henkilökohtaisesti suostumusta tähän asiakasrekisteriin. Mikäli asiakas ei anna suostumustaan tähän rekisteröintiin, ei häneen liittyviä tietoja saada kirjattua ja siten ei voida taata jatkossa asiakkaalle hänen mahdollisesti toivomaansa aiemman kaltaista käsittelyä.

Tilauksen yhteydessä kuluttajan tulee ilmoittaa nimensä sekä muut tilaamiseen tarvittavat pakolliset tiedot kuten osoite kokonaisuudessaan ja sähköpostiosoite sekä puhelinnumero ja tällöin kuluttaja antaa suostumuksensa, että Hair & Beauty House 2 rekisteröi henkilötiedot (nimi, osoite, puhelin, sähköposti) asiakasrekisteriinsä tilaamista ja tilauksen toimitusta varten ainoastaan näihin käyttötarkoituksiin. Rekisteröinnin yhteydessä asiakkaalta kysyttäessä edellämainittuja tietoja voidaan myös käyttää ko. yrityksen markkinointitarkoitukseen, josta asiakas voi halutessaan kieltäytyä, markkinointimateriaalista kieltäytyminen ei poista tilaushistoriaan kerättyjä edellämainittuja asiakasta koskevia tietoja.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Parturi-kampaamon ajanvarauksen yhteydessä kirjattavat tiedot kerätään ylös ajanvarauksen perusteena, väri, aine tai allergiatiedot (asiakaskortisto) ovat asiakkaalle vapaa-ehtoinen lisä palvelun yhteyteen.

Verkkokaupassa henkilö on rekisteröitynyt Hair & Beauty House 2:n asiakkaaksi tai tilannut/ostanut Hair & Beauty House 2:n verkkokaupasta, perusteena on tilauksen käsittely ja näinollen eteenpäin lähettäminen asiakkaalle.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Hair & Beauty House 2:n parturi-kampaamon asiakkaiden asiakasrekisterin ylläpitäminen ajanvarausten käsittelyssä ja väri, aine ja allergia tietojen keräämisessä jatkokäsittelyjä varten sekä verkkokaupan asiakkaiden tietojen rekisteröinti tilausten toimitusta, arkistointia, käsittelyä ja seurantaa varten.

Kaikissa yrityksen ylläpitämissä rekistereissä henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisteritietoja käytetään vain Hair & Beauty House 2:n omissa rekistereissä. Erillisten rekisterien tietoja (parturi-kampaamo ja verkkokauppa) ei käytetä mihinkään muuhun toimintaan kuin jokaisen rekisterin omaan käyttötarkoitukseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ:

Rekistereihin kerätään ja tallennetaan seuraavat tiedot: Parturi-kampaamon rekisterit: etu- ja sukunimi, puhelinnumero (vanhoissa yhä käytössä olevissa asiakkaiden paperisissa asiakaskortistoissa saattaa olla myös asiakkaan postiosoite), tiedot mahdollisista väri-/aineallergioista sekä asiakkaan sähköpostiosoite mikäli hän varaa ajan palveluun sähköpostitse.

Verkkokaupan rekisteri: etu- ja sukunimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä tiedot käsitellyistä tilauksista (tilatuista tuotteista).

Kaikki tässä asiakirjassa mainitut; nimi, puhelinnumero, osoite ja sähköposti tiedot kerätään suoraan asiakkaalta tai lapsen tai toisen puolesta asioivalta henkilöltä, värien/aineiden tiedot kirjaa ylös palvelun tehnyt henkilö asiakkaan suostumuksella.

YKSITYISYYS, TIETOSUOJA JA TIETOJEN LUOVUTUS

Hair & Beauty House 2:n kaikki asiakastiedot ovat aina luottamuksellisia eikä niitä luovuteta/myydä ulkopuolisille tahoille (ainoastaan mahdollisissa perintä tai laskutus tilanteissa, jolloin niitä käytetään ainoastaan ko. käyttötarkoituksiin).

Kuluttajan itsensä tulee noudattaa tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta verkkokauppaa käyttäessään. Hair & Beauty House 2 ei koskaan tallenna kuluttajasta a) pankkiyhteystietoja tai b) luottokorttitietoja. Verkkokaupassa aiakas voi halutessaan lisätä sähköpostinsa kohdassa Rekisteröityminen mainitulle markkinointilistalle, joka koskee ainoastaan yrityksen Hair & Beauty House 2 markkinointia.

Parturi-kampaamon fyysiset tiedot sijaitsevat ulkopuolisilta suojatussa tilassa. Verkkokaupan rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella ja verkkoyhteydessä.

Hair & Beauty House 2 ei kuitenkaan vastaa tietojen pakonomaisesta luovutuksesta mikäli ne joutuvat ulkopuolisille tahoille rikollisin keinoin tilanteissa, joissa yrityksen suojattuun yhteyteen taikka palvelimeen tehtäisiin tietomurto tai mikäli toimitiloihin tapahtuvan rikoksen seurauksena tiedot joutuisivat ulkopuolisille. Tällaisissa poikkeuksellisissa tapauksissa kuitenkin asiasta tehtäisiin rikosilmoitus ja tutkinta siitä kenelle ja miten tiedot ovat joutuneet ulkopuolisille tahoille ja tietoja havitellut taho pantaisiin vastuuseen teoista.

Asiakkaiden tiedot hävitetään asiakkaan pyynnöstä kaikista edellämainituista rekistereistä (poislukien edellämainittu tilanne rikollisin keinoin hankituista tiedoista, jolloin tietoja ei olisi enää mahdollisesti mahdollista poistaa pysyvästi ulkopuolisilta rikollisilta tahoilta).

TARKASTUS- JA KORJAUSOIKEUS

Asiakas voi tarkastaa tai korjata hänestä rekisteriin talletetut tiedot kirjallisesti asiakkaan itse allekirjoittamalla pyynnöllä.